ردکردن این

شرایط خدمات (Terms of Service) برای وبسایت https://seven.agahijat.com/ عبارتند از:

قبول شرایط
با استفاده از این وبسایت، شما تأیید می‌کنید که این شرایط خدمات را به طور کامل خوانده و قبول کرده‌اید و متعهد می‌شوید که به آنها پایبند باشید. اگر با هر قسمت از این شرایط خدمات موافق نیستید، لطفاً از استفاده از این وبسایت صرف نظر کنید.

محدودیت مسئولیت
از این وبسایت برای ارائه اطلاعات کلی در مورد موضوعات مالی، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط استفاده می‌شود. هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات موجود در این وبسایت به عهده شماست و ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از استفاده از این اطلاعات نخواهیم داشت. توصیه می‌کنیم قبل از اتخاذ تصمیمات مالی مربوطه، به مشاوران مالی مجرب مراجعه کنید.

محتوای خارجی
این وبسایت ممکن است لینک‌ها یا محتوایی را که متعلق به وبسایت‌های خارجی است، در بر داشته باشد. ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای این وبسایت‌های خارجی نداریم و این وابستگی به هر یک از آنها نیز تأیید یا تأیید نشده بودن آنها را نشان نمی‌دهد.

حقوق مالکیت فکری
تمامی حقوق مالکیت فکری مربوط به محتوای این وبسایت از جمله عکس‌ها، متن‌ها، نمادها و لوگوها به ما تعلق دارد. هرگونه استفاده غیرمجاز از این محتوا بدون اجازه کتبی از ما ممنوع است.

تغییرات شرایط
ما حق داریم در هر زمان شرایط خدمات را تغییر دهیم. تغییراتی که اعمال می‌شوند، از طریق اعلان در این وبسایت یا به وسیله ارسال ایمیل به شما، اعلام خواهند شد. شما مسئول هستید که به طور دوره‌ای این شرایط خدمات را بررسی کرده و با تغییرات آنها موافقت کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که این فقط یک خلاصه از شرایط خدمات است و ممکن است برخی جزئیات در این متن وجود نداشته باشد. در صورت تمایل به استفاده از وبسایت https://seven.agahijat.com/، بهتر است شما خودتان شرایط کامل را مطالعه نموده و با آنها آشنا شوید.